Weltspilldag an Kannerrechtsfest am Betebuerger Parc

De Rêve du petit Prince war och ob de verschidde flotten Aktivitéiten dobai, ewéi:
Den 9.06.2024 um Weltspilldag zu Reimech


Den 16.06.2024 beim Kannerrechtsfest am Beetebuerger Parc


Et ass eis ëmmer eng grouss Freet den AFP ze ënnerstëtzen.